Management a digitální marketing

Spotřebitelé tráví stále více času on-line. Online reklama již přeskočila tištěnou a rozhlasovou inzerci a televizní reklamě šlape na paty, proto je právě to jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti. U nás čekejte studium nejnovějších poznatků a praktickou aplikaci současných online přístupů s ideální kombinací v manažerského-ekonomickém kontextu pod vedením špičkového odborníka Jana Řezáče, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

Představení odborného garanta profesního zaměření

Jan Řezáč patří mezi nejznámější webové konzultanty. Společně s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. Je také autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva. Pokud chceš o Janu Řezáči zjistit více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor.Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme profesní zaměření Management a digitální marketing

Toto zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

Charakter studia

 • Studium pod vedením významné osobnosti
 • Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 • Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Nadstandardní podpora profesního garanta při zajištění praxe 
 • Důraz na osobní a profesní rozvoj studentů - soukromé konzultace projektů, osobní trénink
 • Propojení studentů se zajímavými lidmi z branže
 • Participace garanta na zpracování bakalářských prací studijní skupiny
 • Doporučující osobní dopis pro nejúspěšnější studenty

Náplň profesního zaměření

Absolvent porozumí nástrojům digitálního marketingu a UX designu. Bude mít všeobecný oborový přehled a kompetence k tomu, aby byl schopen plánovat, koordinovat a vytvářet zejména weby, kampaně či marketingové strategie. Může zastávat profesi digitálního marketéra, marketingového manažera nebo digitálního designera. Zaměření kombinuje design, marketing a management, tedy tři klíčové oblasti, pokud se chcete starat o produkty klientů. Součástí studia je praxe na reálných digitálních projektech.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • znalosti integrované marketingové komunikace
 • principy tvorby mediální strategie a vedení mediálních kampaní
 • principy procesu tvorby webových stránek
 • principy fungování sociálních médií a znalosti pro přípravu online kampaní vč. měření jejich efektivity
 • znalosti chování zákazníků pomocí User Experience a UX Design
 • schopnosti přípravy content marketingu a výkonnostních kampaní
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v digitálním marketingu, podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Management a digitální marketing

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto bakalářského zaměření mohou pracovat v marketingovém prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • reklamních/digitálních agentur
 • PR agentur
 • konzultační činnosti digitálního marketingu
 • manažerského řízení v marketingovém sféře

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto profesního zaměření:

 • Digital marketing manager
 • Social media analyst
 • Digital campaign specialist
 • Online PR manager
 • PPC/SEO specialist
 • UX designer
 • Key account manager
 • Podnikatel / vlastník podniku

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Těšíme se na viděnou!