Ekonomické repetitorium NEWTON College

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Cíl:
Příprava ke státní závěrečné zkoušce a opakování základních tezí předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie dle státnicových otázek.
 
Obsah kurzu:
Předmětem opakovacího kurzu bude osvěžení probraných témat tak, aby se studenti mohli lépe připravit na okruhy bakalářské státní závěrečné zkoušky. Elektronické podklady jsou studentům přístupné v informačním systému z prvního a druhého ročníku, kdy absolvovali všechny uvedené ekonomické předměty. Podklady je možné studentům případně poskytnout znovu. 
Repetitorium proběhne během dvou dnů, aby se mohli účastnit i studenti kombinované formy studia.
 
Rozsah repetitoria:
3 půldenní soustředění, celkem 3x8 výukových hodin (45 minut):

  • 8x45 minut opakování přednášek a cvičení MIE
  • 8x45 minut opakování přednášek a cvičení MAE

Vyučující:
Praha: Ing. Dana Viktorová, Ph.D., Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D.
Brno: Ing. Dagmar Palatová
 
Počet účastníků:
Minimální počet účastníků kurzu je 10 platících zájemců.

Termíny:
Brno: 18. a 19. 5.  2019
Praha: 25. a 26. 5. 2019

Cena:
2.900,- Kč za účastníka při obsazenosti 10 účastníků.

Těšíme se na viděnou!