Emočně inteligentní leadership

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru

Kurz systematicky rozvíjí schopnosti a dovednosti účastníků kurzů v oblasti emočně inteligentního leadershipu.  Kurz se zaměřuje na rozvoj osobnosti účastníků, kompetence řídit a vést své emoce (emoční inteligence), vědomě a efektivně komunikovat, rozpoznávat a rozvíjet silné stránky a osobní nadání. Rozvoj emočně inteligentního leadershipu má potenciál vytvářet pozitivní firemní klima a díky tomu dále navyšovat efektivitu týmové spolupráce a rozvoj lidských zdrojů nejen v rámci firemního prostředí.

Cíl kurzu: Rozvoj kapacity vést sám sebe a druhé;

 • Porozumění základům leadershipu a rozvoj základních dovedností EI (vybudování si návyků)
 • Rozkrytí osobního nadání a seznámení se s metodami intenzivního tréninku a zrychleného učení
 • Rozvoj dovedností vědomé partnerské komunikace a definování osobní vize, zdrojů a nástrojů k jejímu naplňování

1) Leadership a emoční inteligence

„Rozhodnutí, co nedělat, je právě tak důležité, jako rozhodnutí, co dělat“ (Steve Jobs)

 • Leadership x management
 • Role a vliv leadera na pracovní výkon a firemní kulturu
 • Komponenty emoční inteligence
 • Sebeuvědomění a seberegulace (anatomie emočního únosu)
 • Mindfulness trénink (rozvoj reakční flexibility)

2) Sociální mistrovství – budování kmene

„Intelekt dozrává v tichu, charakter v konfliktních situacích“  (W. Goethe)

 • Principy efektivní spolupráce (záměr, sladění, porozumění, respekt, zpětná vazba)
 • Tři kroky vědomé komunikace a nácvik klíčových partnerských dovedností (popis, Já výrok, empatická reakce, spoluúčast, ocenění).
 • Umění empatie, klíč k emočnímu vedení (nácvik empatického jednání).
 • Konflikt a jak jej zvládat (nácvik asertivního jednání).
 • Etický kodex leadera.

3) Od nadání k Talentu

„Nechť dovedeme ve svém myšlení k cíli, to, co zakládáme ze svých srdcí“ (Rudolf Steiner)

 • Co to je nadání a co je to talent (jaký je mezi nimi rozdíl). Moje PROČ (aspirace) aneb k čemu a jak své dary využít.
 • Definování osobní nadání (DAR);  Hodnoty – vášeň – dovednosti.
 • Podmínky a principy mistrovského učení, akcelerovaného rozvoje a proměna nadání v talent; tajemství talentu a myelin, intenzivní trénování (jak se pohybovat mimo komfortní zónu, postoj - podpora - příležitost).
 • Definování a sdílení osobní VIZE a zdrojů k jejímu naplnění (tvorba strategie - stanovení cílů - definování priorit - naplňování programu).
 • Závěrečná reflexe

Lektor: Ing. Radim Kudělka

Místo: NC Brno
 
Termín: Připravujeme

Těšíme se na viděnou!