Management a podnikání

Podnikatel je tažným koněm celé společnosti, a proto musí oplývat praktickými dovednostmi i specifickými osobnostními rysy. V tomto profesním zaměření usilujeme o vytvoření nové generace podnikatelů, jejichž přednostmi bude kreativní přístup k řešení problémů, investiční svědomí a strategické myšlení. Chcete změnit podnikatelský svět? Rádi vám s tím pomůžeme.

Představení odborného garanta profesního zaměření

Ing. Petr Herian je zakladatel společnosti NEWTON Media, která se věnuje monitoringu a analýze médií ve střední a jihovýchodní Evropě a patří mezi nejvýznamnější evropské firmy ve svém oboru. Desátým rokem také řídí společnost NEWTON Technologies, která uvádí na trh technologie pro počítačové zpracování hlasu. Je rovněž dvojnásobným finalistou soutěže Manažer roku a spolupracuje s mnoha neziskovými a charitativními organizacemi.

Kde a v jaké formě poskytujeme zaměření Management a podnikání?

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Brně i v Praze.

Charakter studia

 •     Studium pod vedením významné osobnosti
 •     Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 •     Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 •     Nadstandardní podpora profesního garanta při zajištění praxe
 •     Důraz na osobní a profesní rozvoj studentů - soukromé konzultace projektů, osobní trénink
 •     Propojení studentů se zajímavými lidmi z branže
 •     Participace garanta na zpracování bakalářských prací studijní skupiny
 •     Doporučující osobní dopis pro nejúspěšnější studenty

Náplň zaměření

Náplní profesního zaměření Management a podnikání je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera, s akcentací rozvoje a kultivace manažerského myšlení.
Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 •     ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 •     znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 •     znalosti z podnikových disciplín a finančního hospodaření společnosti
 •     principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
 •     schopnost analyzovat podnikatelské prostředí
 •     komunikační a prezentační dovednosti
 •     schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 •     management firemních systémů
 •     schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 •     schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 •     schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 •     schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Management a podnikání

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského profesního zaměření mohou ucházet o pozice vrcholového managementu v oblasti:

 •     firemní ekonomika a finance
 •     obchod, mezinárodní obchod
 •     projektový management
 •     strategický management
 •     krizový management
 •     řízení lidských zdrojů
 •     samostatné podnikání

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.


Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 •     Key account manager
 •     Projektový manažer
 •     Obchodní manažer
 •     Finanční analytik
 •     Krizový manažer
 •     Podnikatel/majitel podniku

Nedílnou součástí zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.