X-tream Management

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku osobních potenciálů

Chcete zjistit, zda se umíte skutečně správně rozhodovat a kompetentně jednat v běžných, nestandardních a dokonce i limitních situacích? Pak si nenechte ujít tento manažerský výcvik, který jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu! Dostanete šanci objevit svůj skutečný potenciál.
 
Manažerský výcvik X-tream Management vám dá možnost být efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.
 
Manažerský výcvik X-tream Management má unikátní metodiku, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu i assessment a development centra. Jedinečným způsobem tak umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách. Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět. Ověříte si, jaké jsou vaše schopnosti správně se rozhodovat a kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních či dokonce limitních situacích.

Ve výcviku:

 • Jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín.
 • Je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí.
 • Mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích.
 • Je díky unikátnímu přístupu metodiky X - tream umožněno komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály.
 • Je v rozšířené míře věnovaná pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností - Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu.

Struktura výcviku:
1.BLOK: Komplexní prediagnostika


2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží


3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

Výstup

 • certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management,
 • individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu.

Lektorský tým:
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA a další externí specialisté na danou problematiku

Přečtěte si více o výcviku X-tream management na našem blogu NEWTON Today, kde najdete rozhovor s jedním z lektorů výcviku Jiřím Koleňákem.

 • vrata

  X-tream nepracuje s tím, že by někomu znalosti předával, lidé si tam znalosti vytvářejí sami. Pracují s vlastními limity, různými variantami rozhodování a řešení úloh. Všechno je otočeno směrem k nim.

  PhDr. Ing. Vratislav Pokorný

Termíny

Nejbližší výcvik X-tream management proběhne na podzim roku 2019. Konkrétní termíny připravujeme.

Cena

Pro studenty NEWTON College 12.000 Kč, pro studenty jiných škol 14.000 Kč pro ostatní zájemce 18.000 Kč (včetně 4denního soustředění s ubytováním a stravou)

Těšíme se na viděnou!