Marketing a Brand management

„Značka je to, co Vám zůstane, když Vám shoří továrna,“ zní známý citát Davida Ogilvyho. Dobrá značka je základ úspěchu. Každá dobrá značka musí vyprávět svůj jedinečný příběh, který budou zákazníci milovat. Pravdou je, že takovou značku by dnes chtěl mít každý, ale jen málokdo nad firemní komunikaci umí přemýšlet v širších souvislostech. V tomto NEWTON Premium zaměření čekejte studium pod vedením špičkového odborníka Karla “Mindless” Novotného, vysoce motivovanou výběrovou skupinu max. 24 spolužáků, velké množství specializačních předmětů a celou řadu nadstandardních benefitů a služeb.

Představení odborného garanta

Karel Novotný je marketingový expert, specialista na brand building. Patnáct let pracoval v celé řadě reklamních agentur a před časem oznámil vznik vlastní konzultační firmy Brand Family. Mimo to se angažuje i na vzdělávacím poli a samotné NEWTON College dlouhodobě pomáhá s budováním značky. Pokud chceš o Karlu Novotném zjistit více, mrkni na video nebo si s ním přečti zajímavý rozhovor.


Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Marketing a Brand management

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze i v Brně.

Charakter studia

 • Studium pod vedením významné osobnosti
 • Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 • Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Nadstandardní podpora profesního garanta při zajištění praxe 
 • Důraz na osobní a profesní rozvoj studentů - soukromé konzultace projektů, osobní trénink
 • Propojení studentů se zajímavými lidmi z branže
 • Participace garanta na zpracování bakalářských prací studijní skupiny
 • Doporučující osobní dopis pro nejúspěšnější studenty

Náplň zaměření

Toto zaměření vede studenty k hlubšímu pochopení souvislostí procesu budování moderních značek. Kromě klasických marketingových disciplín si osvojíte např. i základy psychologie nebo filozofie, což je pro proces budování značky stejně důležité jako osvojení si nástrojů a strategií brand managementu. Během studia navíc projdete řadou praktických cvičení, včetně práce na reálných zakázkách z oblastní brand managementu. Po úspěšném absolvování můžete hledat uplatnění v marketingových odděleních firem, pracovat jak brand manager nebo se připravovat na dráhu konzultanta.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalosti integrované marketingové komunikace
 • principy tvorby mediální strategie, brandového obsahu a vedení mediálních kampaní
 • principy brand managementu v aplikaci pro různé druhy výrobků/služeb
 • znalosti psychologie a filozofie z podnikatelského prostředí
 • schopnosti přípravy content marketingu vč. CRM a efektivní komunikace se zákazníky
 • komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení a motivace týmu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • schopnost přijímat ekonomické a finanční rozhodnutí a analyzovat jejich dosah
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesních znalostí
 • schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů

Uplatnění po úspěšném absolvování zaměření Marketing a Brand management

Se získanými znalostmi a dovednostmi absolventi tohoto profesního zaměření mohou pracovat v marketingovém prostředí na úrovni středního managementu či samostatně podnikat v oblasti:

 • brand buildingu
 • reklamních agentur
 • PR agentur
 • manažerského řízení v marketingovém sféře

Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na marketing, mediální studia či ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Brand manager
 • Brand development manager
 • Brand specialist
 • PR manager
 • Key account manager
 • Podnikatel / vlastník podniku

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před svými vrstevníky.

Těšíme se na viděnou!