Moderní marketing

Tvořte úspěšné mediální kampaně a budujte PR

Vaše cesta studiem

První ročník

Už od začátku poznáte, jaké je to studovat pod vedením Marka Vítka. Jako součást 24členné skupiny vás čekají nadstandardní benefity a služby, jako je zajištění praxe ve spolupráci s garantem profesního zaměření nebo vlastní učebny pouze pro studenty NEWTON Premium. Budeme rozvíjet dovednosti potřebné pro váš odborný růst a získáte potřebné vědomostní základy nutné pro pochopení celého zaměření. Seznámíte se s předměty Psychologie pro manažery, Marketing, Podniková ekonomika a nebude chybět ani anglický jazyk. Další část roku bude už více specializovaná – naváže výukou oborových předmětů věnovaných základům novinářské práce, či mediálním výzkumům a analýzám.

V průběhu roku
 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, večírkům, sportovním akcím a plesu NEWTON College

 • V návaznosti na vaše zkušenosti začnete s vyučujícími i spolužáky konzultovat problematiku zaměření

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

 • Vít Haratek

  Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON College. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

  Vít Haratek

Druhý ročník

V druhém roce se již budete plně věnovat studiu na management a zaměření orientovaných předmětů jako je Management lidských zdrojů nebo Strategický management. Seznámíte se výrobou a šířením mediálních obsahů, autorským a mediálním právem nebo vedením mediálních kampaní. Vyberete si dva volitelné studijní kurzy a zdokonalíte se v angličtině.

V průběhu roku
 • Vyberete si oborové předměty, na které se chcete primárně orientovat

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

NEWTON College je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.

Karel Novotný

Marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Poslední ročník studia je věnovaný výhradně specializovaným předmětům. V rámci volitelných předmětů si vyberete tři podle vaší budoucí profesní specializace, navíc si můžete vybrat dva předměty směřující k osvojení podnikatelských a manažerských dovedností. Projdete předměty Tvorba mediální strategie, Krizové a extrémní zpravodajství a publicistika a Nová média a sociální sítě. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku
 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky.

A máte titul Bc. z NEWTON College!

Těšíme se na viděnou!