Osobní bezpečnost a chování v krizových situacích

Exkluzivní workshop, který ti pomůže ochránit soukromí i život!

V životě člověka mohou nastat různé mimořádné situace, ať už v domácím prostředí nebo na veřejnosti, které mohou ohrozit naši bezpečnost. Tento kurz Vás naučí zvládat specifické, nebezpečné či přímo krizové situace, se kterými se může v životě setkat každý z nás.

Co se naučíš?

  • Získáš unikátní a komplexní přehled o současných rizicích v osobní, elektronické a objektové bezpečnosti.
  • Dozvíš se, jak možná rizika minimalizovat a jak jim předcházet.
  • V praktické části si nacvičíš základní prvky sebeobrany bez i se zbraní, včetně netradičních či improvizovaných zbraní jako je kniha, židle apod.

 
Obsah workshopu

Celodenní worshop: 9 – 12 hod. teoretická část, 13 – 16 hod. praktická část.
Workshop obsahuje konkrétní příklady a doporučení včetně praktické přípravy – především v oblasti chování v krizových situacích, zásad pohybu v rizikovém prostředí, pravidel osobní ochrany, hodnocení rizik pro osobní a profesní bezpečnost včetně zásad bezpečného užívání elektronických komunikačních zařízení.

Lektor kurzu

  • Richard Kraus má téměř dvacetileté zkušenosti s prací v bezpečnostní oblasti, kde se zabývá identifikací a analýzou rizik s následným přijímáním odpovídajících opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci.
  • Dlouhodobě se zabývá ochranou osob a objektů před všemi druhy fyzického ohrožení.
  • Přednáší a školí příslušníky státních složek v oblasti chování a jednání v rizikovém prostředí.
  • Byl velitelem operací Severoatlantické aliance v zemích bývalé Jugoslávie, Afghánistánu a rovníkové Africe, posléze působil jako důstojník tajné služby ČR.

Termín: Připravujeme

Kapacita: Z důvodu maximální kvality a osobního přístupu je kapacita kurzu omezena jen na 10 míst.

Cena
Pro studenty a absolventy NC – 1.000 Kč
Pro veřejnost – 2.000 Kč

Těšíme se na viděnou!