Management a psychologie

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto profesním zaměření se soustředíme právě na výchovu takových manažerů, kteří dokáží svůj tým nejen správně vést, ale i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. Staňte se úspěšným manažerem společně s námi! Více o filozofii NEWTON College v oblasti výchovy manažerů nové generace hovoří v rozhovoru vedoucí Ústavu humanitních věd PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Představení odborného garanta profesního zaměření

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. je hokejový trenér a mentální kouč, který více než 10 let spolupracoval s českou hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem. Aktuálně spolupracuje s několika vrcholovými sportovci například s Karolínou Plíškovou. Své znalosti nicméně nesměřuje pouze na sportovní svět, ale také na svět byznysový. Spolupracuje s podnikateli a top manažery, kterým v rámci workshopů přednáší. Do svého portfolia aktivit nově přidal i funkci garanta profesního zaměření Management a psychologie na NEWTON College. Pokud byste se rádi dozvěděli o Marianu Jelínkovi více, mrkněte na video nebo si s ním přečtěte zajímavý rozhovor.


Kde a v jaké formě vzdělání poskytujeme zaměření Management a psychologie

Toto profesní zaměření poskytujeme na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě studia v Praze i v Brně.

Charakter studia

 • Studium pod vedením významné osobnosti
 • Individualizovaný rozvrh - možnost studovat formou intenzivní blokové výuky a worskhopů
 • Malá studijní skupina 16 - 24 studentů

Nadstandardní benefity studia tohoto zaměření

 • Nadstandardní podpora profesního garanta při zajištění praxe 
 • Důraz na osobní a profesní rozvoj studentů - soukromé konzultace projektů, osobní trénink
 • Propojení studentů se zajímavými lidmi z branže
 • Participace garanta na zpracování bakalářských prací studijní skupiny
 • Doporučující osobní dopis pro nejúspěšnější studenty

Inspirace zahraničními zkušenostmi

Při tvorbě studijního plánu zaměření jsme se inspirovali zahraničními studijními programy, které jsou poskytovány mj. na Institute of Work Psychology, University of Sheffield nebo Michigan Ross School of Business. Studijní programy těchto škol se zabývají interdisciplinárním přístupem k managementu, personální a sociální prací ve veřejných institucích, poradenstvím, reklamou, stresovým a krizovým managementem a dalšími oblastmi aplikací psychologických metod do managementu, ekonomické praxe a pracovního poradenství.

Náplň profesního zaměření

Profesní zaměření Management a psychologie klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomicko-manažerských znalostí. Studium je realizované v menších skupinách formou interaktivních metod výuky. Absolvent od nás odchází jako kvalifikovaný manažer s odpovídajícími ekonomicko-manažerskými kompetencemi a se znalostmi a dovednostmi z oblasti psychologie a komunikace.

Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti získáte?

 • manažersko-ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu
 • znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí
 • znalost psychologických aspektů manažerské profese
 • znalost kognitivních věd pro management
 • rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti
 • schopnost pracovat s metodami psychologické diagnostiky pro AC/DC
 • schopnost týmové spolupráce a manažerské kompetence pro vedení týmu
 • schopnost efektivní práce s lidmi, motivace týmu a řízení pracovního výkonu
 • schopnost samostatného a kreativního myšlení
 • schopnost analytického přístupu při řešení problémů a volby optimálních postupů
 • schopnost kritického myšlení a trvalého rozvoje profesionálních znalostí
 • schopnost zvládání stresových situací a kompenzace pomocí psychohygienických technik

Uplatnění po úspěšném absolvování profesního zaměření Management a psychologie

Se získanými znalostmi a dovednostmi se absolventi tohoto bakalářského profesního zaměření mohou ucházet o pozice specialistů, jakož i liniového a středního managementu v oblasti:

 • řízení a vedení jednotlivců a týmů;
 • manažerského poradenství a vzdělávání;
 • organizace a vedení aktivit personálního výběru a rozvoje zaměstnanců a týmů;
 • poradenské činnosti pro profesní a osobní rozvoj;
 • lektorské činnosti, vedení školení, tréninků a koučování;
 • Alternativou je poté pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia zaměřeného na řízení lidských zdrojů, ekonomiku a management v České republice i zahraničí.

Nejčastější pozice absolventů tohoto zaměření:

 • Kouč pro osobní a týmový rozvoj
 • Trenér soft-skills
 • Mentální trenér, trenér subtle skills
 • Recruitment Specialist
 • Chief Happiness Officer
 • Skills Development Leader
 • HR konzultant

Nedílnou součástí profesního zaměření je praxe

Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže a spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte i Certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí Vašeho profesního životopisu, čímž získáte velkou výhodu při vstupu na pracovní trh.

Těšíme se na viděnou!