Řízení podniku v době 4.0

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Moderní trendy v managementu

  Strategické řízení a myšlení

  Finanční analýza pro manažery

  Praktické manažerské techniky

  Komunikace a řízení značky

  Řízení lidských zdrojů

  Vyjednávání v podnikání a managementu

  Digitální transformace podniku

  Moderní přístupy v řízení projektů

  Leadership pro dobu 4.0

  Výkonnostní marketing a webová analytika

  Aktuální technologické trendy

 • Osobnost manažera v současném prostředí

  Kognitivní management

  Změny a trendy prostředí

  Osobní kondice a osobnostní rozvoj

  Stres management

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce