Rodinné podnikání

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se během studia setkáte

 • Specializační kurzy

  Moderní trendy v managementu

  Strategické řízení a myšlení

  Finanční analýza pro manažery

  Praktické manažerské techniky

  Komunikace a řízení značky

  Řízení lidských zdrojů

  Ekonomika pro manažerské rozhodování

  Vyjednávání v podnikání a managementu

  Specifika investování a financování v rodinných podnicích

  Historie a postavení rodinného podnikání ve světě a v ČR

  Právní aspekty rodinného podnikání a ochrana majetku

  Psychologické aspekty rodinného podnikání

  Generační obměna a nástupnictví v rodinných podnicích

 • Osobnost manažera v současném prostředí

  Kognitivní management

  Změny a trendy prostředí

  Osobní kondice a osobnostní rozvoj

  Stres management

 • Disertační práce

  Zpracování disertační práce