Rodinné podnikání

Naučte se dělat velká rozhodnutí

Vaše cesta studiem

První ročník

V prvním semestru se budete věnovat výlučně studiu předmětů povinného odborného základu, absolvujete předměty Psychologie pro manažery, Marketing a Podniková ekonomika, navážete na své středoškolské znalosti z matematiky a statistiky, seznámíte se rovněž s mikroekonomií. V druhé polovině akademické roku budou následovat kurzy Makroekonomie, Managementu a Práva pro manažery, součástí studia se již ale stanou i specializované studijní předměty.

V průběhu roku
 • Zvyknete si na systém vysokoškolského studia – semestry, výukové týdny i zkouškové období

 • Zapadnete do kolektivu díky seznamovacímu týdnu, mnoha neformálních společenských setkáních, sportovním akcím a plesu NEWTON College

 • Nasbíráte první zkušenosti v oboru díky praxi při studiu, které během tří let absolvujete min. 480 hod, abyste získali velký náskok před vašimi vrstevníky

 • Vít Haratek

  Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON College. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

  Vít Haratek

 • Mačáková

  Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NC dostalo vrchovatě.

  Nela Mačáková

Druhý ročník

Budete se věnovat převážně studiu předmětů zaměřených na finance a management. Vedle toho se seznámíte s politickými a kulturními aspekty podnikání v globalizovaném světě a absolvujete kurzy zaměřené na mezinárodní finance a hospodářskou politiku. Budete moci pokračovat v jazykové přípravě studiem angličtiny nebo si místo ní vybrat až dva volitelné odborné studijní předměty dle vašeho vlastního zájmu.

V průběhu roku
 • Zúčastníte se různých odborných i společenských akcí, přednášek známých osobností a diskusních setkání

 • Absolvujete většinu studijní praxe, kterou budete moci v druhém ročníku zakončit prezentací výstupů a přínosů z pohledu vašeho odborného i osobnostního rozvoje

 • Můžete jeden i více semestrů absolvovat na partnerské zahraniční univerzitě v rámci programu Erasmus

 • V rámci výuky i konzultací bude stále více využíváno case-studies, odborných diskusí apod.

NEWTON College je pro mně hlavně skvělá komunita lidí plná talentu a chtíče posouvat se pořád dál.

Karel Novotný

Marketingový expert, zakladatel Brand Family

Třetí ročník

Budete pokračovat ve studiu předmětů věnovaných finančním aspektům podnikatelské činnosti, současně se pak seznámíte i s problematikou aplikované měnové teorie a politiky a mezinárodních financí. V rámci volitelných předmětů si pak vyberete až tři podle vaší budoucí profesní specializace. Absolvujete bakalářský seminář a zvolíte si téma bakalářské práce. Té se budete věnovat v průběhu celého závěrečného semestru, který zakončíte její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

V průběhu roku
 • Vyberete si většinu studijních předmětů podle svých představ a profesní orientace

 • Zvolíte si téma své bakalářské práce

 • Snížíme vaše studijní povinnosti, abyste měl/a čas na vypracování bakalářské práce a přípravu na státní závěrečné zkoušky

A máte titul Bc. z NEWTON College!

Těšíme se na viděnou!