Moderní marketing

Tvořte úspěšné kampaně a budujte PR

Společenské trendy se v současné době vyvíjí rychleji než kdykoliv dřív. Marketingoví specialisté na ně musí nejen reagovat, ale zároveň je umět předpovídat. V této specializaci se naučíte vést úspěšné marketingové kampaně v oblasti výkonnostního marketingu, brandu nebo také sociálních sítí. Zároveň se naučíte uvažovat kreativně a bourat zažité techniky, které mnozí marketéři používají jen ze zvyku.

Co vám dá studium Moderního marketingu

  • Orientaci v aktuálních přístupech marketingového řízení podniků

  • Schopnost řídit vztah se zákazníky

  • Znalosti a schopnost kreativní komunikace

  • Potřebné znalosti v oblasti on-line marketingu

  • Znalosti budování značek

  • Znalosti trendů v oblasti sociálních medií

  • Znalosti trendů podnikatelského prostředí

  • Osobnostní rozvoj manažera

Profil absolventa

Absolvent MSc. studia „Moderní marketing“ je seznámen s aktuálními přístupy marketingového řízení podniků a značek v online i offline prostoru, a to jak v kontextu českého, tak i mezinárodního marketingu. Absolvent vnímá marketing jako součást trendů podnikatelského prostředí s vysokou přidanou hodnotou.

Zaměření programu je zasazeno do detailní znalosti cílového zákazníka, proto absolvent dokáže řídit vztahy se zákazníky, aplikuje UX a rozumí webové a datové analytice vč. výkonnostního marketingu, internetových vyhledávačů a SEO. Důraz programu je kladen i do oblasti trendů v sociálních médiích, které představují nejdynamičtější a nejúčinnější prostředek soudobého on-line marketingu. Absolvent jako marketingový odborník umí uplatnit kreativní komunikaci s médii, tvořit PR a využívat copywriting a storytelling jako podstatný nástroj obsahového marketingu, díky kterému si potenciální/stávající zákazník buduje ke značce dlouhodobý a silný vztah.

Chcete stoupat? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Kontaktní osoby
Míša

Brno

Mgr. Michaela Vejrostová

+420 605 251 662

Ondra

Praha

Bc. Ondřej Benda

+420 724 973 367

Těšíme se na viděnou!