Statutární orgány

Představenstvo a dozorčí rada NEWTON College

Jan Mojžíš
MUDr. Jan Mojžíš

Předseda představenstva

Miroslav Šafařík
Ing. Miroslav Šafařík

Předseda dozorčí rady

Mihóková
Ing. Vanda Mihóková

Člen dozorčí rady

Tesař
Ing. Michal Tesař

Člen dozorčí rady