Studijní poradenství

Magisterské studium v Brně

Studijní poradkyně pro magisterské studium

Miriam Habibi

+420 723 691 991

contact

Magisterské studium v Praze

Studijní poradkyně pro magisterské studium

Bc. Lucie Štychová

+420 702 197 478

contact

MBA a LL.M. studium

Studijní poradkyně pro MBA a LL.M. studium

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

+420 723 755 719

contact

MSc. studium

Studijní poradkyně pro MSc. studium

Bc. Kamila Sýkorová

+420 724 864 284

contact

Těšíme se na viděnou!