Studijní poradenství

Mgr. a MSc. studium v Brně

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Vejrostová

+420 605 251 662

contact

Mgr. a MSc. studium v Praze

Kontaktní osoba

Bc. Lucie Štychová

+420 774 851 633

contact

MBA a LL.M. studium

kontaktní osoba

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

+420 723 755 719

contact

Těšíme se na viděnou!