Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Co se naučím?

 • vědomě naslouchat a tvořivě odpovídat
 • naladit se a vést svého partnera (umění empatie)
 • vymezit své hranice a přitom být laskavý (umění říkat ne - asertivita)
 • dávat tvořivou zpětnou vazbu a pěstovat ve vztahu to dobré (ocenění).

Témata:

1. Principy vědomé komunikace (19.4.2017)

 • Tři kroky tvořivé vědomé komunikace (formulace záměru, vytvoření prostoru, tvořivá odpověď).
 • Hierarchie potřeb dle A. Maslowa. Pojmenovávání a vyjadřování potřeb.
 • Tréning pozornosti (mindfulness) a rozvoj kapacity přijímat, naslouchat a porozumět.
 • Klíčové dovednosti partnerské komunikace (popis, Já výrok, empatická reakce, spoluúčast, ocenění).

 2. Asertivita a empatie – umění vazby (26.4. 2017)

 • Empatie jako základ pro efektivní spolupráci (oxytocin, zrcadlové neurony). Nácvik rozvoje empatického jednání (naslouchání, sladění a synchronizace,empatická reakce).
 • Asertivita (umění říkat ne); rozvoj schopnosti nastavit hranice, být pravdivý a přitom laskavý.

 3. Harmonická spolupráce (3.5. 2017)

 • Principy efektivní spolupráce (záměr, sladění,rozvoj důvěry, zpětná vazba).
 • Nácvik konstruktivní zpětné vazby, pozitivní oceňování a selective catering.
 • Zakončení kurzu a reflexe.

Lektor: Ing. Radim Kudělka

Místo: NC Brno

Skupina : 7-12 účastníků

Termín: Připravujeme

Cena: pro studenty a absolventy NEWTON College: 1 kurz = 500 Kč, balíček všech 3 kurů = 1200 Kč

Těšíme se na viděnou!